رونمایی روسیه از استراتژیک‌ترین سامانه دفاعی خود در سوریه / مشخصات سامانه S-500 روسها / مشارکت آنکارا در تولید سامانه جدید

در سایت باشگاه آذر مطلب رونمایی روسیه از استراتژیک‌ترین سامانه دفاعی خود در سوریه / مشخصات سامانه S-500 روسها / مشارکت آنکارا در تولید سامانه جدید مشاهده می کنید

S-500 جانشین S-400 نیست، بلکه رده ای متفاوت از سیستم دفاعی هوایی است و به گونه ای طراحی شده است که بتواند خطرناکترین تهدیدهای استراتژیک را قطع مسیر کند.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر