توضیح قالیباف درباره برنامه‌های اقتصادی مجلس

در سایت باشگاه آذر مطلب توضیح قالیباف درباره برنامه‌های اقتصادی مجلس مشاهده می کنید

رییس مجلس گفت: برشمردن مجلس یازدهم به عنوان مجلس امید و انتظار مردم از سوی رهبری، مسئولیت سنگینی بر دوش نمایندگان گذاشت.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر