مصوبه شورای عالی ترافیک لازمه تغییر مسیر متروی منتهی به بوستان ارتش

در سایت باشگاه آذر مطلب مصوبه شورای عالی ترافیک لازمه تغییر مسیر متروی منتهی به بوستان ارتش مشاهده می کنید
مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: برای تغییر مسیر متروی منتهی به بوستان ارتش، به مصوبه شورای عالی ترافیک نیاز است.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر