ژنی که حذف آن به لاغر شدن کمک می‌کند

در سایت باشگاه آذر مطلب ژنی که حذف آن به لاغر شدن کمک می‌کند مشاهده می کنید
پژوهشگران کانادایی در بررسی جدید خود دریافتند که شاید حذف یک ژن بتواند به لاغر شدن کمک کند.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر