بیانیه ضدکرونایی وزیر کشور خطاب به مردم ایران

در سایت باشگاه آذر مطلب بیانیه ضدکرونایی وزیر کشور خطاب به مردم ایران مشاهده می کنید
رحمانی فضلی گفت: طبق دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی مقرر گردید از امروز مقررات جدی تری نسبت به آن دسته از هموطنان که نسبت به تذکرات ایمنی بخش و بهداشتی توجه لازم ندارند و موجبات ناراحتی و تکدر سایر هموطنان و همچنین شیوع بیماری و کم اثر کردن زحمات طاقت فرسای مدافعان سلامت در بیمارستان ها و درمانگاهها را فراهم آورده اعمال گردد.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر