چرا باید از سال 99 درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشید؟

در سایت باشگاه آذر مطلب چرا باید از سال 99 درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشید؟ مشاهده می کنید

این دوره زمانه دیگر بازار هیچ‌وقت تعطیل نیست! یک دهه پیش، اگر عصر جمعه هوای خرید به سرتان می‌زد یا چیزی نیاز داشتید، با به یادآوردن تاریخ و ساعت، دنیای آرزوهایتان فرو می‌ریخت اما امروز هر ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته درهای بازار به روی شما باز است اما از پنجره‌ی اینترنت.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر