فرزندان چهارم تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند؟

در سایت باشگاه آذر مطلب فرزندان چهارم تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند؟ مشاهده می کنید
مشاور معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه فرزندان چهارم و بیشتر، توضیحاتی داد.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر