اشتغال روستایی به روایت صاحبان مشاغل/ عکس یادگاری رئیس جمهور با دسترنج کارگران بی حمایت

در سایت باشگاه آذر مطلب اشتغال روستایی به روایت صاحبان مشاغل/ عکس یادگاری رئیس جمهور با دسترنج کارگران بی حمایت مشاهده می کنید
بررسی طرح های اشتغال روستایی بعد از دوسال از اجرای طرح ها،نشان دهنده حرکتی جدید در روستاها است،صاحبان این مشاغل بهترین روایت کنندگان این طرح هستند.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر