گنجاندن جنایات آمریکا در کتب درسی

در سایت باشگاه آذر مطلب گنجاندن جنایات آمریکا در کتب درسی مشاهده می کنید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح گنجاندن جنایات آمریکا در کتب درسی را تصویب کردند.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر