آخرین وضعیت علیرضا کریمی برای بازگشت به کشتی

در سایت باشگاه آذر مطلب آخرین وضعیت علیرضا کریمی برای بازگشت به کشتی مشاهده می کنید
مربی بدنساز تیم ملی کشتی آزاد گفت: اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، علیرضا کریمی شاید بتواند از دو هفته دیگر آرام آرام تمرین روی تشک را آغاز کند.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر