بارش یک متری برف در گردنه ژالانه کردستان + فیلم‌

در سایت باشگاه آذر مطلب بارش یک متری برف در گردنه ژالانه کردستان + فیلم‌ مشاهده می کنید
ارتفاع برف در گردنه ژالانه واقع در مسیر راه ارتباطی سروآباد به هورامان تخت به یک متر رسید.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر