از پوستر مسابقات قهرمانى کشور تای‌چى رونمایى شد

در سایت باشگاه آذر مطلب از پوستر مسابقات قهرمانى کشور تای‌چى رونمایى شد مشاهده می کنید
صبح امروز از پوستر مسابقات قهرمانى کشور تایچى‌چوان کشور رونمایی شد.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر