فراخواندن 12 مدیر نفتی برای توضیح در مورد پرونده تخلف بانکرینگ

در سایت باشگاه آذر مطلب فراخواندن 12 مدیر نفتی برای توضیح در مورد پرونده تخلف بانکرینگ مشاهده می کنید
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به تخلف در بحث بانکرینگ گفت: پرونده مربوط به سال‌های 84 است و یک تخلف روی داده و بر اساس آن 12 مدیر برای پاسخگویی خوانده شده اند.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر