قدردانی از وزیر ارشاد برای معافیت مالیاتی

در سایت باشگاه آذر مطلب قدردانی از وزیر ارشاد برای معافیت مالیاتی مشاهده می کنید

مدیر عامل خانه سینما در پیامی از همدلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تغییر نظام معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر تشکر و قدردانی کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر