فامیل دور، سَر نوعروس ۱۸ ساله را با کاتِر برید!

در سایت باشگاه آذر مطلب فامیل دور، سَر نوعروس ۱۸ ساله را با کاتِر برید! مشاهده می کنید

فامیل دور که با انگیزه انتقامگیری از تازه‌داماد، بعد از خفه کردن نوعروس ۱۸ ساله‌اش، سر او را باکاتر بریده بود، بازداشت شد.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر