شکایت خانم دکتر از همکارش به اتهام تعرض

در سایت باشگاه آذر مطلب شکایت خانم دکتر از همکارش به اتهام تعرض مشاهده می کنید

گفته‌های متهم از سوی پزشکی‌قانونی رد شد، چراکه پزشکی‌قانونی اعلام کرد دختر جوان از سوی مرد داروساز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و آثار آن باقی مانده است.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر