واکنش فرماندار میناب به سیلی خوردن یک خبرنگار

در سایت باشگاه آذر مطلب واکنش فرماندار میناب به سیلی خوردن یک خبرنگار مشاهده می کنید
واکنش فرماندار میناب به سیلی خوردن یک خبرنگار
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر