همتی: بانک مرکزی چرا باید تاوان خودروسازی فشل را بدهد؟ / خودرویی‌ها: اگر مدیران صنعت خودروسازی را نمی‌خواهند، بدون تعارف اعلام کنند

در سایت باشگاه آذر مطلب همتی: بانک مرکزی چرا باید تاوان خودروسازی فشل را بدهد؟ / خودرویی‌ها: اگر مدیران صنعت خودروسازی را نمی‌خواهند، بدون تعارف اعلام کنند مشاهده می کنید

بانک عامل می‌خواهد ریال را به نرخ روز به بانک مرکزی بدهد. در نتیجه ارز را فروخت؛ بنابراین این خودروسازان بودند که ریسک را نپذیرفتند. مقصر بانک مرکزی نبود. آن‌ها خودشان می‌خواهند همه چیز به نفعشان باشد و هر چه گفتند بانک مرکزی بگوید چشم. تا صحبتی هم می‌کنیم می‌گویند این همه کارگر داریم و اگر آسیب ببینیم بحران ایجاد می‌شود.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر