ساعت اداری کارمندان خوزستانی کاهش یافت/ مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند

در سایت باشگاه آذر مطلب ساعت اداری کارمندان خوزستانی کاهش یافت/ مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند مشاهده می کنید
گروه استان‌ها-استانداری خوزستان با هدف کاهش مصرف گاز ساعت کار اداری را کاهش دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر