دو ساعت تا تصویب استیضاح ترامپ

در سایت باشگاه آذر مطلب دو ساعت تا تصویب استیضاح ترامپ مشاهده می کنید
مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب روند استیضاح دونالد ترامپ و پیشبرد آن برای بحث نهایی، مرحله پایانی برای دومین استیضاح را کلید زد.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر