باشگاه آذر


به گزارش باشگاه آذر ، راکیتیچ ستاره کروات ها در دیدار با اسپانیا صد تایی شد و پیراهن مخصوص را گرفت. البته او اگر می دانست تیمش قرار است ۶ تایی شود این چنین لبخند نمی زد.

درباره : بدنسازی