باشگاه آذر


به گزارش باشگاه آذر ، ساخت این مجسمه از این ورزشکار رزمی کار که سال گذشته مسابقه پر سر و صدایی با فلوید می ودر بوکسور مشهور آمریکایی برگزار کرد بیش از ۵۰ هزار پوند هزینه دربرداشته است.

این مجسمه به مناسبت ۳۰ سالگی این ورزشکار به او اعطا شده است.

درباره : بدنسازی