باشگاه آذر


به گزارش باشگاه آذر ، در این دیدار اتفاق ناپسندی افتاد و آن هم تمسخر قد کوتاه بازیکن ۱۸ ساله تیم ملی مکزیک یعنی دیه گو لاینزس از سوی بازیکن تیم ملی آمریکا یعنی مت میازگا بود.

این دو در صحنه ای با یکدیگر درگیری پیدا کردند که طی این درگیری بازیکن تیم ملی آمریکا کوتاهی قد بازیکن مکزیک را به سخره گرفت.

این موضوع بازتاب بسیار وسیعی در رسانه های مختلف داشته است و اکثر کسانی که واکنش نشان داده اند خواستار محرومیت بازیکن تیم ملی فوتبال آمریکا هستند.

درباره : بدنسازی