باشگاه آذرسه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۱


ادامه فعالیت آکادمی باشگاه آرمان کویر در یزد پس از کشته شدن نوجوانان یزدی و صحبت‌های والدین محمدحسین ورمزیار کودک غرق شده یزدی و اعتراض به ادامه فعالیت مدرسه‌ فوتبال مجری اردو در برنامه نود پخش شد.

درباره : بدنسازی